مداحی حاج منصور ارضی در مراسم شب اول فاطمیه حسینیه امام خمینی(ره)

 

 
 
 
 
مداحی حاج منصور ارضی در مراسم شب اول فاطمیه حسینیه امام خمینی(ره)