حاج علی انسانی و حاج محمد رضا طاهری شهادت امام سجاد ۹۳


حاج محمد رضا طاهری : روضه زین العابدین (ع)

حاج محمد رضا طاهری : اباالشهید (زمینه)

حاج محمد رضا طاهری : پرچمدار آزاده ها (نوحه)

حاج محمد رضا طاهری : همین که آب می بیند (واحد)

کربلایی محمد حسین حدادیان : اسم تو برام پر پرواز شد (شور)

کربلایی حسین طاهری : حب الحسین اجننی (شور)

حاج علی انسانی : روضه