مداحی حاج محمدرضا طاهری شب هفدهم محرم93


غریبه بودم و چون آشنا(روضه)-حاج محمدرضا طاهری

ای تنها شاهه نیزه ها(زمزمه)-حاج محمدرضا طاهری

زلفت تو دردست صبا افتاده(سنگین)-حاج محمدرضا طاهری

غلامم غلامم مرا میشناسی(واحد-تک)-کربلایی حسین طاهری

بهونه میگیره دل به یاد حرم تو(شور)-کربلایی حسین طاهری