مذهبی وب


روضه شب 21 ماه رمضان

ابر بهار چشمای زینب(س)

نمیره از یادم خیلی آزارت دادم

واسه ماسینه زنا واجبه گریه کنیم

مهربونم هم زبونم

سینه زن به دستش علمه

عالم بشنوید سگ اربابم

کاشکی خونم توی کربلا بود

آقا ضریح نوتو دیدم خیلی قشنگتر از قدیمه

یک زینبو یک کاروان

فاطمه داردرخی که ماه ندارد

التماس دعا