مذهبی وب


با گریه هام چشام و دریا می کنم

ای بهشت خدا ببر تو مرا تا کرب وبلا

یک صبح دل انگیز ای کاش بیایی

روضه امام علی (ع)

شکر لله مارا مادری زاد کا ماهارو با خون جگری زاد

عشق تو آقا ناب نابه

اسمم سینه زن حسین (ع)

دست خودم نبود اگر عاشقت شدم

علی حقیقت نور است وهیچ منکر نیست

دلبره دلم اسم تو هک شد سردر دلم

وطنم کربلای حسین حرم باصفای حسین(ع)

از عطای فاطمه من مبتلای حیدرم(ع)

حالا دیگه رفتن تو بابا جون باور کردم

التماس دعا