مذهبی وب


چی میشه بشم زائر ایوون طلایت حیدر (ع)

کرب وبلا مبر زیادم

دیوانگی ما شهره ی عالم وآدم گشته حسین را عشق است

دیگه برامن رنگی نداره بی تو دنیا بابا

شبای غم وغربت واندوه وملاله مولاست

یه بار دیگه غصه و غم خونه ی دل را در زد

گوش وجان بگشا وبشنو از امیر کردگار

شام غمم سحر شده

شده شهر کوفه پر از غصه و غم

پرزده کوفه مرتضی از خونمون رفته صفا

دوباره شده دل به تیر ولا هدف

بازم دوباره نوبت قصه ی بی وفایی شد

برمشام جان می رسد بوی حرم

در این صحرای پر خون

امشب دلم دوباره کرده هوای دلبر

دیوانه شدم دیوانه توشمعی منم پروانه

خاک تو دوای درد عشق تو دیونم کرده

عباس میشه چشم تو تار تیر می خوره تو کارزار

ندیده کربلات و گشتم دیوانه

علم سرخ روی گنبد تو نماد جنون حسنیهاست

حرم ندیده بی تابم شبا تاصبح نمی خوابم

حسین وای وای وای

نسیمی جان فدا می آید امشب

امیر کربلا رام بده تو خیمت

سلام ای حسین ای امیر کربلا

حسین وا حسین وا حسین وا

دخته علی به شور شین گفته برا شاه حنین

التماس دعا