مجموعه سبکهای ذاکر اهلبیت (علیهم السلام) کربلایی علی محمدی وند

هیئت لثارات الحسین علیه السلام - تهران

حضرت علی علیه السلام

علی محمدی وند - شب آخره- زمزمه

علی محمدی وند - دیگه مثل پاییزه کوفه - زمینه

علی محمدی وند - یتیمای کوفه مضطر - واحد