مذهبی وب


مهربونتر ز تو ارباب تو دنیا کسی رو نمی شناسم

ای آب حیات یا ابا عبد الله (ع)

سلام می دم به گنبد طلا تو

دیونگی کارمه دارو ندارمه

گفتم حسین(ع) و میل پریدن شروع شد

التماس دعا