دانلود مداحی - شب سوم محرم 1392

حاج ابوالفضل مهدوی

کربلایی علی محمدی وند

 

 

بخش اول - حاج ابوالفضل مهدوی - روضه

بخش دوم - کربلایی علی محمدی وند - روضه

بخش سوم - کربلایی علی محمدی وند - زمینه

بخش چهارم - کربلایی علی محمدی وند - واحد

بخش پنجم - کربلایی علی محمدی وند - واحد

بخش ششم - کربلایی علی محمدی وند - شور


دانلود مداحی - شب دوم محرم 1392

دانلود مداحی شب دوم محرم 92

کربلایی علی محمدی وند


 

 

بخش اول - کربلایی علی محمدی وند - روضه

بخش دوم - کربلایی علی محمدی وند - روضه

بخش سوم - کربلایی علی محمدی وند - زمینه

بخش چهارم - کربلایی علی محمدی وند - واحد

بخش پنجم - کربلایی علی محمدی وند - شور


دانلود مداحی - شب اول محرم 1392


دانلود مداحی کربلایی علی محمدی وند - عید غدیر (92)

کربلایی علی محمدی وند

 

بخش اول - کربلایی علی محمدی وند - سرود

بخش دوم - کربلایی علی محمدی وند - سرود

بخش سوم - کربلایی علی محمدی وند - سرود

بخش چهارم - کربلایی علی محمدی وند - سرود

بخش پنجم - کربلایی علی محمدی وند - مدح


دانلود مداحی حاج حسن خلج - شهادت امام جواد علیه السلام - 93قرائت قسمتی از زیارت جامعه کبیره و روضه

سائلی بودم که تو ره دادی ام (روضه)